Profesjonalizacja kreatywności

Profesjonalizacja kreatywności

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

z radością zawiadamiają, iż dniach 25–26.04.2017 r. 

w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

odbędzie się 

II Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywności:

Kreatywne myślenie - Kreatywne działanie

 

Cieszymy się, że patronat honorowy nad konferencją objęli

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski 
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępnień
Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.

 

 

Program 2017 jest już dostępny w zakładce PROGRAM KONFERENCJI.

 

 

Organizowana przez nas konferencja nie jest typową konferencją, w której większość czasu jest przeznaczona na referaty. Podczas „Profesjonalizacji Kreatywności” będziemy się przyglądać, jak niektóre osoby zapewniły sobie dostatek finansowy za pomocą kreatywnych pomysłów. Oznacza to, że mając ciekawy pomysł, założyli firmę oraz z powodzeniem i łatwością sprzedają swoje pomysły. Tradycyjnie, jak podczas wielu konferencji, planujemy blok poświęcony referatom. Wiele czasu spędzimy w firmach, które osiągnęły sukces. Uczestnicząc w warsztatach, będziemy mogli doskonalić własny potencjał kreatywny.

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszej konferencji wezmą udział czołowi eksperci z dziedziny kreatywności z całej Polski, między innymi:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki (WSPA w Lublinie)
  Idea kreatywności,
 • Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
  O granicach kreatywności,
 • Prof. dr hab. Teresa Pękala (UMCS w Lublinie)
  Twórczość i mistrzostwo w sztuce nowoczesnej,
 • Prof. AHE dr Makary K. Stasiak (AHE w Łodzi)
  Człowiek jako podmiot autonomiczny. Koncepcja rozwoju podmiotu,
 • Prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Sektor twórczy – nierówny udział kobiet i mężczyzn
 • Prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (WSPA w Lublinie)
  Kreacja przestrzeni – przestrzeń kreacji. Od Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego do Szucha Premium Offices w Warszawie,
 • Dr hab. Paweł Gondek (KUL)
  Rola retoryki w procesach doskonalenia kreatywności.

Ponadto wystąpią osoby, które reprezentują firmy zajmujące się profesjonalnie kreatywnością, są mecenasami w zakresie tworzenia warunków i klimatu dla rozwoju osób działających i myślących niestandardowo.

W czasie konferencji będzie można wziąć udział w certyfikowanych warsztatach*:

 • Wyobrażenia i próby. Drama i wizualizacja – twórcze metody rozwoju osobistego
  Dr Kamila Witerska (AHE w Łodzi)
 • Wstęp do Design Thinking 
  Piotr Skrzypczak (Lubelski Instytut Designu/LPNT S.A.) 
 • Grywalizacja w szkolnej ławce
  Dr Grażyna Leśniewska (Uniwersytet Szczeciński), mgr Karina Sokolińska (dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Małe Talenty”)
 • Webwriting 3.0. Jak pisać interesująco i skutecznie
  Dr Anna Fadecka (AHE w Łodzi)
 • Dziennik jako narzędzie rozbudzania kreatywności 
  Dr Ola Majchrzak (AHE w Łodzi)

*Zapisy na warsztaty będą prowadzone podczas rejestracji w dniu konferencji.

A może już czas na własny, kreatywny biznes?
W ramach konferencji zaplanowane są także wizyty w czołowych lubelskich instytucjach, które wspierają działania kreatywne i wpisują się w markę „Lublin – miasto inspiracji”, m.in. w Centrum Spotkania Kultur, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

  

Komitet Honorowy

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent AHE w Łodzi prof. AHE dr Makary K. Stasiak

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki

Członkowie:

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok – Uniwersytet SWPS w Warszawie
Prof. dr hab. Teresa Pękala – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Stanisław Popek – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski – ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik, – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Karolak – ASP w Łodzi, AHE w Łodzi
Dr hab. Paweł Gondek – KUL w Lublinie
Dr hab. inż. arch. prof. WSPA Bolesław Stelmach – WSPA w Lublinie

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca:

Dr Sylwia Rydz – AHE w Łodzi

Członkowie:

Dr Elżbieta Woźnicka – AHE w Łodzi
Dr Marta Komorska – WSPA w Lublinie
Dr Leszek Kuras – AHE w Łodzi
Dr Kamila Witerska – AHE w Łodzi
Dr Izabella Michałowska-Wieczorek - AHE w Łodzi
Mgr Magdalena Rajch – AHE w Łodzi
Mgr Elwira Przybylska – WSPA w Lublinie
Mgr inż. Krzysztof Grymuza – WSPA w Lublinie
Mgr Ewa Raczkowska – WSPA w Lublinie
Mgr Paweł Wiater – WSPA w Lublinie
Klaudia Górska – WSPA w Lublinie

 

 

Biuro Konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 603-891-913
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.profesjonalizacjakreatywnosci.pl

www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci/

 

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna, wynosi:

 • Udział czynny - 500 zł*
 • Udział czynny dla doktorantów i studentów - 300 zł*
 • Udział bierny - 280 zł**

* Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. 

** Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.

UWAGA!

 • Pracownicy AHE w Łodzi i WSPA w Lublinie -  50% opłaty konferencyjnej. 
 • Studenci AHE w Łodzi i WSPA w Lublinie - udział bierny bezpłatny.

Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa i uiszczenia opłaty za udział  w Konferencji upływa w dniu 31 marca 2017 r.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

 

imienia i nazwiska Uczestnika oraz Konferencja Kreatywności:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Regulamin

Publikacja

Zależy nam na szybkim wydaniu publikacji jeszcze w 2017 r. Prosimy o składanie referatów w dniu konferencji, w wersji papierowej i elektronicznej.
Artykuły można też przesłać drogą elektroniczną jako załącznik do 31 maja 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja:
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
    odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:

 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu
 • ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

Przykłady zapisu bibliograficznego:

 • Książka w oryginale:
  Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.
 • Książka tłumaczona:
  Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.
 • Praca zbiorowa:
  Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

 

Zakwaterowanie

Propozycje noclegów:

Hotel Adres Numer telefonu E-mail Cena za pokój jednoosobowy ze śniadaniem
Mercure Al. Racławickie 12;  20-037 Lublin (+48)81/5332061 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 182zł - standard, 248zł - superior, 382zł - apartament
Wieniawski ul. Sądowa 6; 20-027 Lublin 48 81 45 99 221 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 250zł - klasyczny, 300zł - komfort, 330zł - VIP 
Victoria Gabriela Narutowicza 58/60; 20-016 Lublin  48 81 53 27 011-13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 170zł - komfort 
IIBB Grand Hotel Lublinianka ul. Krakowskie Przedmieście 56; 20-002 Lublin 48 81 44 66 100 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 290zł - klasyczny, 470zł - standard
Luxor al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin 887 185 185 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 160zł - klasyczny 
Hostel Królewska ul. Królewska 6, 20-109 Lublin, Polska     99zł/pokój jednoosobowy
Pokoje Gościnne Strumykowa ul. Strumykowa 8, 20-828 Lublin +48 885 383 885  

80zł/ pokój jednoosobowy
czytaj więcej

Old House ul. Sienna 21, 20-118 Lublin      99zł/pokój jednoosobowy
Hostel Orla  ul. Orla 6, 20-022 Lublin +48 883 993 999  

115zł/pokój jednoosobowy
czytaj więcej

Program konferencji

WTOREK, 25 kwietnia 2017 r.

 

9.00–9.30 Rejestracja uczestników

9.30–9.45 Powitanie uczestników konferencji

Prof. AHE dr Makary K. Stasiak – Prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak – Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Dr Marta Komorska – Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

 

9.45–11.45 Sesja plenarna – Idea kreatywności – aula 018

Prowadzenie: prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki

 • prof. AHE dr Makary K. Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Człowiek jako podmiot autonomiczny. Koncepcja rozwoju podmiotu
 • dr hab. Leszek Kopciuch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wartości działania kreatywnego
 • prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
  Teorie klasy twórczej Richarda Floridy po 15 latach – krytyka i obrona
 • prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Podmiotowość, sprawstwo, twórczość umyślna. Implikacje pedagogiki twórczości dla reformy szkolnictwa wyższego w Polsce
 • mgr Tomasz Małecki, Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  Innowacje, produkty i HR – czyli dlaczego Polska nie ma swojego jednorożca
 • Dyskusja

 

11.45–12.15 Przerwa kawowa 

12.15–13.45 Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1 – Kreatywność w biegu życia – aula 018

Prowadzenie: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Uniwersytet SWPS w Warszawie,
dr Elżbieta Woźnicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • dr Monika Modrzejewska-Świgulska, dr Aleksandra Chmilelińska, Uniwersytet Łódzki
  (Re)decyzje życiowe kobiet. Relacja z badań biograficzno-narracyjnych
 • dr Hana Vavříková, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja
  Kreativita ve stáří (Kreatywność w starości)
 • mgr Monika Kamieńska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
  Kreatywność wcześniej urodzonych – o aktywności osób 60+
 • prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, Uniwersytet SWPS w Warszawie
  Kreatywność 70–80+
 • mgr Aleksandra Kozłowska, doktorantka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wykorzystanie „rozgrzewki umysłowej” w procesie andragogiczym
 • mgr Kaja Kudła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Rola kreatywności w zapamiętywaniu

 

Sekcja 2 – Kreatywność w edukacji – aula 019

Prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr Izabella Michałowska-Wieczorek, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • prof. dr hab. Paweł Gondek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Rola retoryki w procesach doskonalenia kreatywności
 • mgr Justyna Sala-Suszyńska, doktorantka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
  Kreatywność w pracy nauczyciela
 • mgr Alicja Pazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Nieszablonowość nauczyciela w szkole specjalnej w ocenie jego samego
 • mgr Dagmara Golba, Uniwersytet Jagielloński
  Praca zespołowa jako forma pracy pobudzająca kreatywność oraz budująca kulturę współpracy i zaufania
 • dr Beata Sufa, mgr Maria Janas, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Od kreatywności do przedsiębiorczości, czyli o twórczym przygotowaniu dzieci do przedsiębiorczych działań w życiu dorosłym
 • mgr Karolina Michalak, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  Street Art i Land Art jako twórcza ekspresja w edukacji

 

Sekcja 3 – Innowacje w szkole wyższej – sala 101

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr Kamila Witerska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • dr Olga Majchrzak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Dziennik jako narzędzie rozbudzania kreatywności
 • dr Kamila Witerska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Profesjonalizacja improwizacji
 • lic. Beata Latos, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Zarządzanie kreatywnością – organizacja studenckich ekspedycji naukowych innowacyjnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności poza utartymi strukturami
 • dr Kamila Lasocińska, dr Izabella Michałowska-Wieczorek, dr Sylwia Rydz, dr Łukasz Zaorski-Sikora, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
  Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość
 • dr Zofia Okraj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Innowacje dydaktyczne w szkole wyższej: specyfika i klasyfikacje – dyskusja
 • mgr Wiotetta Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji

 

13.45–14.30 Obiad

14.30–15.00 Przejazd do Centrum Spotkania Kultur

15.00–19.00 Wizyta studyjna w CSK

 

15.00–17:30 Sesja plenarna – Kreatywność w kulturze

Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, dr hab. Leszek Kopciuch, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • mgr Piotr Franaszek, Dyrektor Centrum Spotkania Kultur
  Komercjalizacja kreatywności w kulturze i sztuce
 • prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
  Kreatywność w perspektywie spotkań międzykulturowych
  prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Kreacja przestrzeni – przestrzeń kreacji. Od Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego do Szucha Premium Offices w Warszawie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  Twórczość artystyczna jako jedna z możliwości profesjonalizacji kreatywności
 • prof. dr hab. Teresa Pękala, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Twórczość i mistrzostwo w sztuce nowoczesnej
 • mgr Karolina Zuzaniuk, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  Granice kreatywności w marketingu
 • dr Mateusz Grzesiak, Starway Sp. z o.o.
  Marka osobista w YouTube jako przykład wywierania wpływu społecznego

 

17:30–17:45 Przerwa kawowa

17:45–19:30

 • Wystawa kostiumów i scenografii
 • Zwiedzanie CSK

 

20.00 Uroczysta kolacja 

 

ŚRODA, 26 kwietnia 2017 r.

 

8.30 Zbiórka przed CSK, wyjazd do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wizyta studyjna w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym

 

9.00–11.00 Prezentacja firm Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
(oraz serwis kawowy w trakcie)

 • · dr Joanna Hołda, Lubelski Instytut Design, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Przemysły kreatywne

11.00–12.00 Spacer po Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym

 • mgr Izabela Pastuszko, Prezes Fundacji Lubelska Agora Modernizmu, doktorantka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Modny modernizm. Czy można skomercjalizować prąd w architekturze?

12.00–13.30 Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1 – Sektor kreatywny

Prowadzenie: prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr Marta Komorska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 • prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik, Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach
  Sektor twórczy – nierówny udział kobiet i mężczyzn
 • dr n. med. Józef Szubert, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
  Innowacyjna, kompleksowa, ilościowa ocena parametrów fizjologicznych kobiet i mężczyzn podczas wysiłku fizycznego w funkcji temperatury wewnętrznej i powierzchni ciała
 • prof. WSIU dr Włodzimierz Ziółkowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
  Innowacyjna metoda wyznaczania maksymalnych parametrów fizjologicznych serca kobiet i mężczyzn podczas przejścia od młodości do wieku starszego
 • mgr Julia Łopuszańska, Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Teatr Forum jako kreatywna metoda pracy z grupą

 

Sekcja 2 – Człowiek w biznesie jako podmiot kreacji

Prowadzenie: prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
dr Sylwia Rydz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • mgr Ewa Dębińska-Rudy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
  Profesjonalny czy/i kreatywny – jaki jest współczesny pracownik?
 • mgr Angelika Sniarska, Uniwersytet Łódzki
  Geniusz twórczy – dominatywny, niezahamowany, ekscentryczny pracownik? Nie skreślaj go – może zarobić dla Twojej firmy miliony
 • mgr Kamil Szymański, doktorant, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Start-upy jako przejaw kreatywności

 

Sekcja 3 – Kreatywność regionów

Prowadzenie: prof. dr hab. Teresa Pękala, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, dr Leszek Kuras, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • mgr Magdalena Andrzejewska, Uniwersytet w Białymstoku
  Kreatywny rozwój współpracy Polski Wschodniej z sąsiadami, tj. Rosją, Ukrainą i Białorusią
 • mgr Elżbieta Szulc-Wałecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Partycypacja obywatelska, czyli kreatywność w działaniach społeczności lokalnej – studium przypadku Lublin
 • mgr Beata Dominiak, Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Łódzkie pomysłowe – wykorzystanie design thinking w procesie budowania tożsamości regionalnej
 • mgr Bogdan Czapiga, doktorant, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  Kreatywność w kulturze a kapitał społeczny po łowicku

 

13.30–14.00 Podsumowanie konferencji

14:00–14.30 Lunch

14.30–16:00 Warsztaty (do wyboru)
Zapisy na warsztaty będą przyjmowane w dniu konferencji.

 • Mnemotechniki
  mgr Kaja Kudła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Grywalizacja w szkolnej ławce
  dr Grażyna Leśniewska, Uniwersytet Szczeciński,
  mgr Karina Sokolińska, Małe Talenty Przedszkole Niepubliczne
 • Webwriting 3.0. Jak pisać interesująco i skutecznie?
  dr Anna Fadecka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Design Thinking
  mgr Piotr Skrzypczak, Lubelski Instytut Designu/LPNT S.A.

Relacja z konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywności:


Kreatywne myślenie - kreatywne działanie

Lublin, 25-26 marca 2017 r.

Ponad stu uczestników z całego kraju wzięło udział w drugiej już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności: Kreatywne myślenie – Kreatywne działanie", która odbyła się 25 i 26 kwietnia br. w Lublinie. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, która tym razem zaprosiła do współpracy Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Odwołując się do ubiegłorocznej tradycji konferencja nie była klasycznym wydarzeniem wyłącznie naukowym, w którym większość czasu przeznaczona jest wyłącznie na referaty. Podczas „Profesjonalizacji Kreatywności” przyglądano się, jak niektóre osoby zapewniły sobie dostatek finansowy za pomocą kreatywnych pomysłów. Oznacza to, że mając ciekawy pomysł, założyły firmę oraz z powodzeniem i łatwością realizują i sprzedają swoje pomysły. Przeważająca część czasu konferencji spędzono w instytucjach, które osiągnęły sukces, dzięki kreatywności. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Wydarzenie, kolejny raz, okazało się wielkim sukcesem i było okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami łódzkich i lubelskich instytucji kreatywnych, takich jak Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Starway Sp. z o.o., Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Pomimo tego, że konferencja była inicjatywą akademicką, gwarantowała dostęp do praktycznego ujęcia kreatywności. Obradom teoretycznym towarzyszyły warsztaty tematyczne: Design Thinking, Mnemotechniki, Grywalizacja w szkolnej ławce, Webwriting 3.0. Jak pisać interesująco i skutecznie?

Uczestnictwo w warsztatach dało możliwość doskonalenia własnego potencjału kreatywnego. Podsumowaniem tegorocznej konferencji (podobnie jak w roku ubiegłym) stanie się niebawem wydana przez wydawnictwo AHE publikacja naukowa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności na Facebooku. Nasz fanpage będzie uzupełniany treściami związanymi z kreatywnością. Znajdują się tam również zdjęcia z konferencji. Adres: https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.

 

 

Wywiad z prof. dr Makarym K. Stasiakiem - Dziennik Łódzki - 24.04.2016