Profesjonalizacja kreatywności

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

III Konferencja Naukowa

 

Profesjonalizacja kreatywności

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r.

w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

Celem konferencji będzie próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności w świecie, w którym twórcze myślenie i działania przynoszą wyraźną nadwyżkę.
W nowoczesnym społeczeństwie to kreatywne myślenie jest jedną z umiejętności specyficznie ludzkich, niezastąpionych i nieodzownych. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada bogate doświadczenie oraz dorobek teoretyczny w dziedzinie kreatywności, a naszym celem od wielu lat jest wyposażenie studentów w kompetencje kreatywne, które stają się ich kluczowymi kompetencjami w życiu zawodowym i osobistym. Już po raz trzeci pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności, jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia.

Podczas standardowych konferencji podejmowane są rozważania teoretyczne odnoszące się do wybranego fragmentu rzeczywistości. W trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.


Formuła konferencji jest otwarta. Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach.
Proponujemy:

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
 • panel dyskusyjny dotyczący profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, prezentacja wyników badań, projektów naukowo-badawczych, warsztaty, postery, etc.;
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania;
 • wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego jako okazje do tworzenia nowych dzieł.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, biznes, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media,  sztuka.

Do udziału w konferencji, w roli partnerów,  zaproszone zostaną instytucje, które są zainteresowane implementacją kreatywności. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz profesjonalizacji kreatywności, do inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Uniwersytet SWPS
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski   
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK , Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Mateusz Grzesiak, Starway Sp. z o.o.

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:                                                                                                
Dr Kamila Witerska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zastępca przewodniczącej:
Dr Elżbieta Woźnicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:
Dr Leszek Kuras, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dr Kamila Lasocińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi    
Dr Łukasz Zaorski-Sikora, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


 

MIEJSCE KONFERENCJI
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

OPŁATA KONFERENCYJNA
Zgłoszenie o 28 lutego 2018 r.
- 515 zł
- 300 zł dla doktorantów
- 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi
 
W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii. Ponadto organizatorzy zapraszają na wizyty po łódzkich instytucjach wspierających działania o charakterze twórczym. 

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie. Baza noclegów znajduje się w zakładce Zakwaterowanie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce ZGŁOSZENIA.

 

BIURO KONFERENCJI
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 603-891-913
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.profesjonalizacjakreatywnosci.pl

www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci/
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 

Filmy z II edycji konferencji:

 

 

 

Terminy i opłaty

Zgłoszenie do 28 lutego 2018 r.
– 515 zł
– 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi
– 300 zł dla doktorantów
 
W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii. Ponadto organizatorzy zapraszają na wizyty po łódzkich instytucjach wspierających działania o charakterze twórczym. 
Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie.

Opłatę prosimy wnosić na konto:


nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty:  imię i nazwisko Uczestnika, PK III

Regulamin

Publikacja

Tom 1 z serii Profesjonalizacja kreatywności do nabycia <<TUTAJ


Artykuł, wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 maja 2018 r.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja:
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
    odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:

 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu
 • ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

Przykłady zapisu bibliograficznego:

 • Książka w oryginale:
  Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.
 • Książka tłumaczona:
  Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.
 • Praca zbiorowa:
  Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

 

Zakwaterowanie

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi (budynek H). Akademia usytuowana jest w centrum Łodzi.

Poniżej znajduje się lista proponowanych hoteli:

Hotele w pobliżu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej:
Hostel Molo (ul. Okopowa 70/106)
Apartamenty Fresco Plus (ul. Narutowicza 24/9)
Boutique Hotel’s II (ul. Rewolucji 1905.r 8)
Łódź 55 (ul. Piotrkowska 55)
Polonia Palast (ul Narutowicza 38)
Reymont (ul. Legionów 81)

Hotele w centrum Łodzi:
Ambasador Centrum Hotel Łódź (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 29)
Campanile Łódź (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 27)
Good Time Aparthotel (ul. Piotrkowska 120)
Grand Hotel (ul. Piotrkowska 72)
Holiday Inn Łódź (ul. Piotrkowska 229/231)
Hotel Stare Kino (ul. Piotrkowska 120)
Ibis Łódź Centrum (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11)
Novotel (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11a)
Qubus Hotel (al. Adama Mickiewicza 7)

Hotele w pobliżu dworca Łódź Kaliska:
Double Tree by Hilton Hotel Łódź (ul. Łąkowa 29)
Hotel Focus Łódź (ul Łąkowa 23/25)
Hotel Tobaco (ul. Kopernika 64)

 

 

Program konferencji

W przygotowaniu.

Relacja z konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywności:


Kreatywne myślenie - kreatywne działanie

Lublin, 25-26 marca 2017 r.

Ponad stu uczestników z całego kraju wzięło udział w drugiej już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności: Kreatywne myślenie – Kreatywne działanie", która odbyła się 25 i 26 kwietnia br. w Lublinie. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, która tym razem zaprosiła do współpracy Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Odwołując się do ubiegłorocznej tradycji konferencja nie była klasycznym wydarzeniem wyłącznie naukowym, w którym większość czasu przeznaczona jest wyłącznie na referaty. Podczas „Profesjonalizacji Kreatywności” przyglądano się, jak niektóre osoby zapewniły sobie dostatek finansowy za pomocą kreatywnych pomysłów. Oznacza to, że mając ciekawy pomysł, założyły firmę oraz z powodzeniem i łatwością realizują i sprzedają swoje pomysły. Przeważająca część czasu konferencji spędzono w instytucjach, które osiągnęły sukces, dzięki kreatywności. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Wydarzenie, kolejny raz, okazało się wielkim sukcesem i było okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami łódzkich i lubelskich instytucji kreatywnych, takich jak Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Starway Sp. z o.o., Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Pomimo tego, że konferencja była inicjatywą akademicką, gwarantowała dostęp do praktycznego ujęcia kreatywności. Obradom teoretycznym towarzyszyły warsztaty tematyczne: Design Thinking, Mnemotechniki, Grywalizacja w szkolnej ławce, Webwriting 3.0. Jak pisać interesująco i skutecznie?

Uczestnictwo w warsztatach dało możliwość doskonalenia własnego potencjału kreatywnego. Podsumowaniem tegorocznej konferencji (podobnie jak w roku ubiegłym) stanie się niebawem wydana przez wydawnictwo AHE publikacja naukowa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności na Facebooku. Nasz fanpage będzie uzupełniany treściami związanymi z kreatywnością. Znajdują się tam również zdjęcia z konferencji. Adres: https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.

 

 

Wywiad z prof. dr Makarym K. Stasiakiem - Dziennik Łódzki - 24.04.2016