Profesjonalizacja kreatywności

 

{BreezingForms : QuickForm2003430391}

 

KONFERENCJA PROFESJONALIZACJA KREATYWNOŚCI 2019

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ma zaszczyt zaprosić do udziału w
IV Konferencji Naukowej z cyklu

Profesjonalizacja kreatywności

Sztuka biznesu

 Konferencja odbędzie się w dniach 26-27.11.2019r.
w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 

         Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie: „co zrobić, aby kreatywność przestała być kwestią przypadku, a stała się codziennym, zwykłym zajęciem?”. Przecież to twórcze myślenie i działanie przynosi szczególnie cenne owoce. W nowoczesnym społeczeństwie to kreatywne myślenie jest szczególnie poszukiwaną umiejętnością, stymulującą przyspieszony rozwój człowieka.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada bogate doświadczenie oraz dorobek teoretyczny w dziedzinie kreatywności, a naszym celem od wielu lat jest wyposażenie studentów w kompetencje kreatywne, które stają się ich kluczowymi kompetencjami w życiu zawodowym i osobistym. Już po raz czwarty pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności, jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu funkcjonowania człowieka. W tym roku szczególną uwagę chcemy poświęcić przedsiębiorczości człowieka i rozwojowi człowieka przy jej pomocy.

Rozwój biznesu traktujemy jako szczególnie cenną domenę kreatywności i równocześnie chcemy pokazać, że sztuka i aktywność w tym obszarze może wyraźnie służyć działaniom biznesowym. Sztuka może być wzorem dla biznesu.

Podczas standardowych konferencji analizowany jest kształt poznawanego fragmentu rzeczywistości. W trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie na poznawaniu zewnętrznej wobec nas rzeczywistości, jak na zrekonstruowaniu twórczej aktywności człowieka, ale także na prezentacji jej owoców.

 Formuła konferencji jest otwarta. Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o kreatywności czy własnych twórczych działaniach. Proponujemy:

  • ­prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
  • panel dyskusyjny dotyczący profesjonalizacji kreatywności;
  • wykłady, prezentacja wyników badań, projektów naukowo-badawczych, warsztaty, postery, etc.;
  • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
  • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania;
  • wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego jako okazje do tworzenia nowych dzieł.

         Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności. Do udziału w konferencji, w roli partnerów, zaproszeni zostaną twórcy, instytucje sztuki i „gazele biznesu”. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się miejscem inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei.

 

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wiesław Karolak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Irena Pufal-Struzik,
prof. UJK Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  W  Kielcach

Dr Kamila Witerska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Komitet Organizacyjny:

 Przewodnicząca:
Paulina Gocała

Zastępca przewodniczącej
Ewa Witanowska

Członkowie:
Dr Kamila Lasocińska
Dr Olga Majchrzak
Dr Łukasz Zaorski – Sikora
Aleksandra Kosecka

 

Terminy i opłaty

Zgłoszenia  udziału biernego przyjmujemy do 20 listopada 2019 r.

UDZIAŁ BIERNY obejmuje: wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację
– 160 zł

Zgłoszenia udziału czynnego przyjmujemy do 15 października 2019 r.

UDZIAŁ CZYNNY obejmuje: publikację w recenzowanej monografii, wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację.

– 515 zł
– 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi
– 300 zł dla doktorantów

Formularz zgłoszeniowy: http://profesjonalizacjakreatywnosci.pl/zgloszenia

Opłatę prosimy wnosić na konto:


nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty:  imię i nazwisko Uczestnika, PK III

Regulamin

Zakwaterowanie

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi (budynek H). Akademia usytuowana jest w centrum Łodzi.

Poniżej znajduje się lista proponowanych hoteli:

Hotele w pobliżu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej:
Hostel Molo (ul. Okopowa 70/106)
Apartamenty Fresco Plus (ul. Narutowicza 24/9)
Boutique Hotel’s II (ul. Rewolucji 1905.r 8)
Łódź 55 (ul. Piotrkowska 55)
Polonia Palast (ul Narutowicza 38)
Reymont (ul. Legionów 81)

Hotele w centrum Łodzi:
Ambasador Centrum Hotel Łódź (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 29)
Campanile Łódź (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 27)
Good Time Aparthotel (ul. Piotrkowska 120)
Grand Hotel (ul. Piotrkowska 72)
Holiday Inn Łódź (ul. Piotrkowska 229/231)
Hotel Stare Kino (ul. Piotrkowska 120)
Ibis Łódź Centrum (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11)
Novotel (al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11a)
Qubus Hotel (al. Adama Mickiewicza 7)

Hotele w pobliżu dworca Łódź Kaliska:
Double Tree by Hilton Hotel Łódź (ul. Łąkowa 29)
Hotel Focus Łódź (ul Łąkowa 23/25)
Hotel Tobaco (ul. Kopernika 64)