Profesjonalizacja kreatywności

Profesjonalizacja kreatywności

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

z radością zawiadamiają, iż dniach 25–26.04.2017 r. 

w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

odbędzie się 

II Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywności:

Kreatywne myślenie - Kreatywne działanie

Cieszymy się, że patronat honorowy nad konferencją objęli

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski oraz

Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk.

 

KOMUNIKAT III

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem naszej konferencji pragniemy przekazać kolejne informacje organizacyjne związane z jej przygotowaniem.

Organizowana przez nas konferencja nie jest typową konferencją, w której większość czasu jest przeznaczona na referaty. Podczas „Profesjonalizacji Kreatywności” będziemy się przyglądać, jak niektóre osoby zapewniły sobie dostatek finansowy za pomocą kreatywnych pomysłów. Oznacza to, że mając ciekawy pomysł, założyli firmę oraz z powodzeniem i łatwością sprzedają swoje pomysły. Tradycyjnie, jak podczas wielu konferencji, planujemy blok poświęcony referatom. Wiele czasu spędzimy w firmach, które osiągnęły sukces. Uczestnicząc w warsztatach, będziemy mogli doskonalić własny potencjał kreatywny.

Z przyjemnością informujemy, że w naszej konferencji wezmą udział czołowi eksperci z dziedziny kreatywności z całej Polski, między innymi:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki (WSPA w Lublinie) Idea kreatywności,
 • Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (SWPS w Warszawie) O granicach kreatywności,
 • Prof. dr hab. Teresa Pękala (UMCS w Lublinie) Twórczość i mistrzostwo w sztuce nowoczesnej,
 • Prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Sektor twórczy – nierówny udział kobiet i mężczyzn
 • Prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (WSPA w Lublinie) Kreacja przestrzeni – przestrzeń kreacji. Od Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego do Szucha Premium Offices w Warszawie,
 • Dr hab. Paweł Gondek (KUL) Rola retoryki w procesach doskonalenia kreatywności.

Ponadto wystąpią osoby, które reprezentują firmy zajmujące się profesjonalnie kreatywnością, są mecenasami w zakresie tworzenia warunków i klimatu dla rozwoju osób działających i myślących niestandardowo.

W czasie konferencji będzie można wziąć udział w certyfikowanych warsztatach:

 • Storytelling jako metoda wspomagająca rozwój osobisty
  Dr Kamila Lasocińska (AHE w Łodzi)
  Storytelling to sztuka używania słów i metafor w celu zobrazowania innym ludziom pewnej idei czy zamysłu, w sposób pobudzający ich wyobraźnię i poruszający emocje. Opowiadanie historii jest przekazywaniem zdarzeń poprzez słowa, obrazy, dźwięki często też improwizację. Jest środkiem wymiany i interpretacji doświadczenia. Storytelling ukazuje nowe perspektywy i rozwiązania, aktywuje wiedzę – pozwala uczyć się, obserwować, słuchać, uczestniczyć, tworzyć innowacyjne rozwiązania. W takim ujęciu metoda ma zastosowanie zarówno w edukacji, jak i w obszarze rozwoju twórczego. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z zasadami prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody storytelling jak i autorskimi ćwiczeniami odwołującymi się do metody.
 • Wyobrażenia i próby. Drama i wizualizacja – twórcze metody rozwoju osobistego
  Dr Kamila Witerska (AHE w Łodzi)
  Drama i wizualizacja to metody wykorzystujące wyobraźnię i twórcze myślenie. Dzięki tym metodom można osiągnąć różne ważne cele, między innymi umiejętność antycypowania, tworzenia opcji, wielu rozwiązań jednego problemu, ale także, szczególnie dzięki dramie, możliwość odczucia wymyślonych sytuacji, zweryfikowania wyobrażeń z rzeczywistością. Wyobrażenia i próby to kolejne kroki w rozwoju osobistym, swego rodzaju dynamizacja, uruchomienie do kolejnych działań.
 • Misterium głosu
  Mgr Monika Wendorff (AHE w Łodzi)
  Warsztat przedstawia wpływ prawidłowej artykulacji i emisji głosu na werbalną i emocjonalną czytelność przekazu głosowego. Wskazuje na związek dźwięku i artykulacji z czytelnością przekazu głosowego. Udział w warsztacie daje możliwość wzbogacenia i rozbudowy instrumentu głosowego. Pozwala także nauczyć się posługiwania głosem i oddechem w sposób naturalny, oparty na odruchach bezwarunkowych. Metoda prowadzi do wykorzystania organizmu w celu wytworzenia głosu w sposób naturalny i oparty o odruchy bezwarunkowe! Uczy perfekcyjnej artykulacji i emisji dźwięku, w postaci czystych samogłosek emitowanych w całej skali głosu ustami, bez śladu manieryzmów. Metoda ta pozwala pracować głosem wiele godzin dziennie, bez śladu chrypy.
 • Design Thinking – jak to działa?
  Dr Elżbieta Dul-Ledwosińska (AHE w Łodzi)
  Celem warsztatu jest pobudzenie kreatywności oraz prezentacja metody tworzenia rozwiązań z udziałem pracowników i klientów. Myślenie projektowe zastosowane w biznesie lub edukacji daje możliwość używania własnych zasobów przy tworzeniu produktów i rozwiązywaniu problemów. W czasie warsztatu poznasz metodę design thinking w pracy zespołowej.
 • Grywalizacja w szkolnej ławce
  Dr Grażyna Leśniewska (Uniwersytet Szczeciński), mgr Karina Sokolińska (dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Małe Talenty”)
  Co to jest grywalizacja w szkolnej ławce? Grywalizacja to użycie mechanizmów znanych z gier (planszowych, symulacyjnych, edukacyjnych) do zmiany wiedzy, postaw, zachowań ucznia. To także dobra zabawa podczas tworzenia i grania w te gry. Nie trzeba kupować gotowych gier. Wystarczy tylko puścić wodze fantazji i rozwinąć skrzydła kreatywności.
 • Webwriting 3.0. Jak pisać interesująco i skutecznie
  Dr Anna Fadecka, mgr Dominika Grzelak (AHE w Łodzi)
  Warsztat jest praktyczną nauką pisania kreatywnych, skutecznych tekstów. Pokaże, jak czytają internauci i jak napisać tekst, żeby przykuć ich uwagę. Przedstawi, jaką moc mają słowa. Zaprezentuje elementy komunikatu, jego budowę, zasady pisania tekstów pod kątem SEO.

A może już czas na własny, kreatywny biznes?
W ramach konferencji zaplanowane są także wizyty w czołowych lubelskich instytucjach, które wspierają działania kreatywne i wpisują się w markę „Lublin – miasto inspiracji”, m.in. w Centrum Spotkania Kultur, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym SA.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji – 31 stycznia 2017 r.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 28 lutego 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA.

Opłata konferencyjna wynosi:

 • udział czynny – 500 zł*
 • udział czynny dla doktorantów i studentów – 300 zł*
 • udział bierny – 280 zł**

* Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.
** Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.

Pracownikom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przysługuje 50% zniżki od ustalonych cen.

 

Komunikat II

Jako pomysłodawcy i organizatorzy nadal bardzo dobrze wspominany i oceniamy pierwszą konferencję (zob. http://profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl/galeria). Jej szczególną wartością były warsztaty i wizyty studyjne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Kontynuując te dobre praktyki, na II konferencji z tego cyklu również przewidzieliśmy wizyty studyjne w Centrum Spotkania Kultur oraz w Parku Technologicznym w Lublinie. Innym ciekawym elementem poprzedniej konferencji były warsztaty, które zamierzamy kontynuować w rozszerzonej formule. Warsztaty uruchamiają bowiem energie osób prowadzących je, ale także inspirują uczestników do nowego postrzegania rzeczywistości, w której funkcjonujemy codziennie, a jej nie zauważamy… Liczymy, że propozycje warsztatów zrodzą się tym razem w środowisku lubelskim. 

Na konferencji nadal chcemy pokazywać osoby, którym udało się przekształcić własne kuriozalne pomysły w dochodową działalność gospodarczą. Wymiana doświadczeń w tym zakresie może stymulować każdego z nas. Spodziewamy się, że w środowisku lubelskim spotkamy się z inicjatywami, które znalazły żyzny grunt na terenach przepięknego Roztocza, w okolicach Kazimierza nad Wisłą czy Nałęczowa. 

Podczas konferencji chcemy zidentyfikować działania, które wykraczają poza szablony kulturowe i zarazem przynoszą ponadstandardowe efekty. Stąd profesjonalizacja kreatywności polega na praktycznym wdrożeniu działania kreatywnego, które skutkuje podjęciem przedsięwzięcia owocnego gospodarczo.

 

FORMUŁA KONFERENCJI

Formuła konferencji, tak jak w pierwszej edycji,  jest otwarta i zapraszamy do swoistych prezentacji dostosowanych do treści pokazywanego dzieła. Proponujemy:

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
 • warsztaty z obszaru działań kreatywnych;
 • panel dyskusyjny na temat profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, referaty z badań, prezentacje projektów naukowo-badawczych, postery i inne;
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania.

Przedmiotem konferencji są dzieła kreatywne, stymulowanie i promowanie kreatywności, proces profesjonalizacji kreatywności oraz refleksja nad kreatywnością.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

1. Refleksja teoretyczna o kreatywności

Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności. Czym jest kreatywność? Czym jest profesjonalizacja? Czy kreatywność można sprofesjonalizować? Czym jest sektor kreatywny?

2. Granice kreatywności

Kiedy i dlaczego kompetencje kreatywne stają się niezbędne w pracy zawodowej, 

a kiedy są niepożądane? W jakich zawodach kompetencje kreatywne stają się kompetencjami kluczowymi? Jakie są etyczne aspekty kreatywności?

3. Kreatywność w kulturze

Niektóre mikrokultury mogą sprzyjać kreatywności, a inne ją hamować. Czym charakteryzują się kultury sprzyjające rozwojowi człowieka i wspierające kreatywne dzieła?

4. Kreatywność w działaniach edukacyjnych

Szkoła wspierająca kreatywny rozwój ucznia? Twórczy nauczyciel jako animator rozwoju kompetencyjnego i osobowościowego ucznia. Dlaczego z kreatywnej populacji dzieci wyrastają mało kreatywni studenci?

5. Kreatywność w ekonomii i biznesie

Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, wyjścia poza schemat oraz tworzenia niestandardowych rozwiązań to podstawa przewagi konkurencyjnej tych, którzy wygrywają we współczesnym biznesie. Biznesie, który już dawno zrozumiał prostą zależność. Bez kreatywności nie ma innowacji, a bez innowacji nie ma możliwości generowania ponadprzeciętnego zysku.

 

GRUPA ODBIORCÓW

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności we wskazanych obszarach aktywności. Planowana jest praca 

w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, ekonomia, biznes, przemysł, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media, sztuka. 

 

WSPÓŁPRACA

W ramach konferencji zorganizowaliśmy wizyty studyjne w Centrum Spotkania Kultur i Parku Technologicznym. 

 

Komitet Honorowy

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent AHE w Łodzi prof. AHE dr Makary K. Stasiak

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki

Członkowie:

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok – SWPS w Warszawie
Prof. dr hab. Teresa Pękala – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Stanisław Popek – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski – ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik, – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Wiesław Karolak – ASP w Łodzi, AHE w Łodzi
Dr hab. Paweł Gondek – KUL w Lublinie
Dr hab. inż. arch. prof. WSPA Bolesław Stelmach – WSPA w Lublinie

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca:

Dr Sylwia Rydz – AHE w Łodzi

Członkowie:

Dr Elżbieta Woźnicka – AHE w Łodzi
Dr Marta Komorska – WSPA w Lublinie
Dr Leszek Kuras – AHE w Łodzi
Dr Kamila Witerska – AHE w Łodzi
Mgr Elwira Przybylska – WSPA w Lublinie
Mgr inż. Krzysztof Grymuza – WSPA w Lublinie
Mgr Ewa Raczkowska – WSPA w Lublinie
Mgr Paweł Wiater – WSPA w Lublinie
Klaudia Górska – WSPA w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur to miejsce dialogu i spotkania. Sercem instytucji jest profesjonalna sala operowa, przystosowana do realizacji wydarzeń o zróżnicowanym charakterze. Główna arteria to „Aleja kultur” – wielopoziomowy, przeszklony trakt, gdzie spotykają się artyści, widzowie, animatorzy i wszyscy odwiedzający obiekt. Centrum Spotkania Kultur to baza dla organizacji pozarządowych, kina studyjnego, środowiska związanego ze sztukami wizualnymi, teatrem, muzyką. Instytucja ma być miejscem kulturotwórczym, także miejscem spędzania wolnego czasu w kawiarniach, czytelniach czy na oszklonym dachu pokrytym roślinnością i drzewami, gdzie będą realizowane projekty z dziedziny ekologii. Ekspozycje stałe poświęcone kulturom świata czy spektakularnej technologii scenicznej, jak i wyjątkowe wystawy czasowe realizowane w partnerstwie z najważniejszymi polskimi i zagranicznymi galeriami, to propozycja dla mieszkańców, jak i turystów. CSK zamierza kreować przyszłość, wykorzystując Laboratorium Nowych Technologii, inkubator przemysłów kreatywnych, najnowsze rozwiązania multimedialne. Dzięki otwarciu instytucji zmieni się miejska urbanistyka: powstanie nowe centrum miasta łączące uczelnie i środowiska akademickie z historyczną częścią Lublina. Wszystko to sprawia, że Centrum Spotkania Kultur stanie się intelektualnym axis mundi na mapie Europy Środkowo-Wschodniej i pozytywnie zagości w sercach mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego.

Zadaniem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką. Nasz zespół pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii. Udostępniamy nieruchomości i infrastrukturę techniczną, zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności. W strukturze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego m.in. został utworzony w czerwcu 2015 r. Lubelski Instytut Designu w celu wsparcia rozwój designu na Lubelszczyźnie. Misją Instytutu jest promowanie designu jako strategicznego czynnika rozwoju gospodarczego, głównego czynnika wsparcia innowacji i obszar, za pomocą którego można poprawić jakość życia. Celem Instytutu jest ustalenie standardów w zakresie projektowania i innowacji, promowanie dobrych praktyk w zakresie designu oraz stworzenie platformy współpracy lubelskich uczelni, biznesu, środowiska projektantów i administracji publicznej.

Biuro Konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 42 63 15 840; fax 42 20 32 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna, wynosi:

 • Udział czynny - 500 zł*
 • Udział czynny dla doktorantów i studentów - 300 zł*
 • Udział bierny - 280 zł**

* Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, publikację recenzowaną (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych), przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. 

** Opłata obejmuje: pełny udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację.

Pracowników Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie obowiązuje 50% zniżki od ustalonych cen. 

Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 28 lutego 2017 r.

Termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji upływa 28 lutego 2017 r. 

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z podaniem w tytule przelewu:

imienia i nazwiska Uczestnika oraz Konferencja Kreatywności:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Regulamin

Publikacja

Artykuły prosimy przesłać drogą elektroniczną jako załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Struktura artykułu

 1. Pierwsza strona:
  • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim),
   • Autor/autorzy oraz afiliacja:
   • imię i nazwisko,
   • miejsce pracy, miejscowość,
   • adres do korespondencji
   • numer telefonu
   • adres poczty elektronicznej;
 2. Druga strona:
  • Abstrakt (do 150 wyrazów) – język polski i angielski
  • Słowa kluczowe: 3-6 słów – język polski i angielski
 3. Kolejne strony:
  • Tekst artykułu (do 20 tysięcy znaków wraz z bibliografią, tabelami i rysunkami):
   • struktura tekstu zaznaczona poprzez wprowadzenie podtytułów i wcięć w tekście;
   • układ treści w artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, dyskusja wyników;
   • zdjęcia (JPEG lub TIFF) z podanym źródłem ich pochodzenia, rozdzielczość 300 dpi – w osobnym pliku;
   • czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe (2.5 cm), wyrównanie tekstu - obustronne;
    odsyłacze do literatury w tekście pracy umieszczone w nawiasie (nazwisko, rok wydania książki lub artykułu w czasopiśmie, numer strony lub stron – w przypadku cytowania fragmentu tekstu);
   • cytaty opatrzone znakiem „ ”;
   • spis literatury wykorzystanej w pracy umieszczony na końcu tekstu w porządku alfabetycznym.

 

Zasady sporządzania bibliografii (literatury cytowanej):

W bibliografii pojawiają się wyłącznie publikacje przywołane w tekście. Struktura zapisu bibliograficznego:

 • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,
 • rok wydania publikacji,
 • tytuł publikacji,
 • numer tomu w przypadku czasopisma oraz numery stron artykułu
 • ewentualne nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,
 • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,
 • miejsce wydania i nazwa wydawcy książki,

Prosimy o podawanie w nawiasach kwadratowych tłumaczeń polskich tytułów.

Przykłady zapisu bibliograficznego:

 • Książka w oryginale:
  Bruner J. (2006) Kultura edukacji, Kraków: UNIVERSITAS.
 • Książka tłumaczona:
  Kaufman J. C. (2011). Kreatywność. tłum. M. Godyń, Warszawa: APS.
 • Praca zbiorowa:
  Ackroyd J., Neelands J. (red.) (2004) Drama Research. „The Research Journal of National Drama”, 3/June 2004, London: National Drama Publications.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Karwowski M. (2009). Niektóre klasyfikacje metod i technik badania twórczości [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Borgianni Y., Cascini G., & Rotini, F. (2013). Assessing creativity of design projects: criteria for the service engineering field. “International Journal of Design Creativity and Innovation”, 1, 131–159.

 

Zakwaterowanie

Propozycje noclegów:

Hotel Adres Numer telefonu E-mail Cena za pokój jednoosobowy ze śniadaniem
Mercure Al. Racławickie 12;  20-037 Lublin (+48)81/5332061 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 182zł - standard, 248zł - superior, 382zł - apartament
Wieniawski ul. Sądowa 6; 20-027 Lublin 48 81 45 99 221 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 250zł - klasyczny, 300zł - komfort, 330zł - VIP 
Victoria Gabriela Narutowicza 58/60; 20-016 Lublin  48 81 53 27 011-13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 170zł - komfort 
IIBB Grand Hotel Lublinianka ul. Krakowskie Przedmieście 56; 20-002 Lublin 48 81 44 66 100 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 290zł - klasyczny, 470zł - standard
Luxor al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin 887 185 185 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 160zł - klasyczny 

Program konferencji

Zapraszamy wkrótce.

Relacja z konferencji

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Profesjonalizacja kreatywności"

Łódź, 15-16 marca 2016 r.

Ponad stu uczestników z całego kraju wzięło udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności", która odbyła się 15 i 16 marca br. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem i było okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami łódzkich instytucji kreatywnych, takich jak Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, EC1 – Miasto Kultury, Off Piotrkowska Center, Art Inkubator, Widzewska Manufaktura oraz promotorów marek Łódź Kreuje i Promuje Łódzkie.

Pomimo tego, że konferencja była inicjatywą akademicką, gwarantowała dostęp do praktycznego ujęcia kreatywności. Obradom teoretycznym towarzyszyły warsztaty tematyczne: Design Thinking w edukacji, Storytelling jako metoda wspomagająca kreatywność, Drama(tyczne) zmiany oraz warsztat projektu MIGOBI. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w czołowych łódzkich firmach wspierających kreatywne działania. Odwiedziliśmy Off Piotrkowska Center, Art Inkubator oraz EC1 – Miasto Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności w portalu Facebook. Nasz nowy fanpage będzie uzupełniany treściami związanymi z kreatywnością. Znajdują się tam również zdjęcia z konferencji. Adres: https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.

Wywiad z prof. dr Makarym K. Stasiakiem - Dziennik Łódzki - 24.04.2016