Poprzednie edycje

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma zaszczyt zaprosić do udziału
w III edycji Konferencji  Naukowej "Profesjonalizacja kreatywności"
Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r. w siedzibie AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r nr 52.

PROGRAM KONFERENCJI


 

KOMUNIKAT 2

Przygotowywana przez nas konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu kreatywności i poznania nowych idei pojawiających się w tej dziedzinie.

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji wystąpią czołowi przedstawiciele dziedziny kreatywności z całej Polski, między innymi:

   

   

Ponadto wystąpią osoby, które reprezentują firmy zajmujące się profesjonalnie kreatywnością, są mecenasami w zakresie tworzenia warunków  i klimatu dla rozwoju osób działających i myślących niestandardowo.

A może już czas na własny, kreatywny biznes?

W ramach konferencji zaplanowana jest także wizyta w Fabryce Sztuki, gdzie odbędą się warsztaty prowadzone przez rezydentów Art Inkubatora oraz Teatr Chorea.
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Poprzez ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr.
Fabryka Sztuki poprzez Art_Inkubator zapewnia pomoc firmom z branży kreatywnej w najtrudniejszym momencie działalności, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Przedsiębiorcy z branży kreatywnej mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, potężną platformę usług elektronicznych oraz doradców i szkoleniowców. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.

WARSZTATY prowadzone przez rezydentów Art_Inkubatora:

1.    Tartaruga - warsztat tkacki
       Prowadzenie:  Wiktoria Nowak, Art. Inkubator
2.    Dziane - warsztat dziewiarski
       Prowadzenie:  Marta Stanisławska, Art. Inkubator
3.    Oświecony - Kursy fotograficzne, Art Inkubator

TEATR CHOREA to prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W Fabryce Sztuki CHOREA koordynuje działalność teatralną, edukacyjną i społeczną.

Warsztat prowadzony przez Teatr Chorea:

        Głos jako narzędzie komunikacji
        Prowadzenie: Elina Toneva, Tomasz RodowiczDziałania kreatywne w Muzeum Sztuki

Drugi dzień konferencji planujemy zorganizować w MS2 – najmłodszym oddziale Muzeum Sztuki, który mieści się w poprzemysłowym budynku tkalni na terenie dawnego kompleksu produkcyjnego należącego do Izraela Poznańskiego. Od 2006 roku na terenie zakładów działa centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura.
Na terenie tego kompleksu znajduje się także najmłodszy odział Muzeum Sztuki - ms². Otwarte dla publiczności w 2008 roku ms² jest miejscem ciągłej reinterpretacji największej w Polsce, międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku. Stojące u podstaw idei grupy „a.r.” marzenie o nowoczesności i twórczym życiu rozważane jest przez kolejne ekspozycje, łączące prace z początku XX wieku (m. in. Fernanda Legera, Maxa Ernsta, Hansa Arpa czy Kurta Schwittersa) z dziełami twórców działających po II wojnie światowej (m.in. Aliny Szapocznikow, Krzysztofa Wodiczki, Mirosława Bałki) oraz wyróżniających się artystów młodszego pokolenia z całego świata.
W MS2 odbędą się interesujące wykłady oraz twórcze warsztaty, prowadzone między innymi przez przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi czy Fabrykę Kreatywności.UDZIAŁ W KONFERENCJI
Udział czynny w konferencji obejmujący publikację w recenzowanej monografii, wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację – 515 zł/300 zł dla doktorantów.
Udział bierny w konferencji obejmujący wykłady, warsztaty, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację – 160zł.

ZGŁOSZENIA
Udział bierny można zgłaszać do dnia 15.04.2018 roku w zakładce Zgłoszenia.

 


 
Komitet Naukowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wiesław Karolak - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Falkowski  - Uniwersytet SWPS
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt - Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak - Uniwersytet Warszawski   
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc - Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK  - Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  W  Kielcach
Dr Mateusz Grzesiak - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 

Komitet Organizacyjny
 
Przewodnicząca:                                                                                                
Dr Kamila Witerska
Zastępca przewodniczącej:
Dr Elżbieta Woźnicka
Członkowie:
Dr Leszek Kuras
Dr Kamila Lasocińska    
Dr Łukasz Zaorski-Sikora   
Mgr Magdalena Rajch                                                                                                                                                                                                               
 

Biuro Konferencji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26,
tel.: 42 29 95 513
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FB: www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci/


 

KOMUNIKAT 1

Celem konferencji będzie próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności w świecie, w którym twórcze myślenie i działania przynoszą wyraźną nadwyżkę.
W nowoczesnym społeczeństwie to kreatywne myślenie jest jedną z umiejętności specyficznie ludzkich, niezastąpionych i nieodzownych. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada bogate doświadczenie oraz dorobek teoretyczny w dziedzinie kreatywności, a naszym celem od wielu lat jest wyposażenie studentów w kompetencje kreatywne, które stają się ich kluczowymi kompetencjami w życiu zawodowym i osobistym. Już po raz trzeci pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności, jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia.

Podczas standardowych konferencji podejmowane są rozważania teoretyczne odnoszące się do wybranego fragmentu rzeczywistości. W trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.


Formuła konferencji jest otwarta. Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach.
Proponujemy:

 • prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
 • panel dyskusyjny dotyczący profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, prezentacja wyników badań, projektów naukowo-badawczych, warsztaty, postery, etc.;
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania;
 • wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego jako okazje do tworzenia nowych dzieł.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, biznes, działania w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media,  sztuka.

Do udziału w konferencji, w roli partnerów,  zaproszone zostaną instytucje, które są zainteresowane implementacją kreatywności. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz profesjonalizacji kreatywności, do inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Członkowie:
Prof. AHE dr Makary Stasiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Uniwersytet SWPS
Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski   
Prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK , Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Mateusz Grzesiak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:                                                                                                
Dr Kamila Witerska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zastępca przewodniczącej:
Dr Elżbieta Woźnicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:
Dr Leszek Kuras, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dr Kamila Lasocińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi    
Dr Łukasz Zaorski-Sikora, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Mgr Magdalena Rajch, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


 

MIEJSCE KONFERENCJI
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

OPŁATA KONFERENCYJNA
Zgłoszenie o 28 lutego 2018 r.
- 515 zł
- 300 zł dla doktorantów
- 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi
 
W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii. Ponadto organizatorzy zapraszają na wizyty po łódzkich instytucjach wspierających działania o charakterze twórczym. 

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie. Baza noclegów znajduje się w zakładce Zakwaterowanie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce ZGŁOSZENIA.

 

BIURO KONFERENCJI
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 603-891-913
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.profesjonalizacjakreatywnosci.pl

www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci/
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 

Filmy z II edycji konferencji:

 

 

 

Relacja z konferencji

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Profesjonalizacja kreatywnościŁódź, 19-20 kwietnia 2018 r.

 

 

Około stu uczestników z całego kraju wzięło udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Profesjonalizacja Kreatywności”, która odbyła się 19 i 20 kwietnia 2018 r. w Łodzi. Organizatorem wydarzenia była Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Partnerami konferencji byli: Województwo Łódzkie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Art Inkubator w Fabryce Sztuki oraz Fabryka Kreatywności.

Podczas konferencji, kolejny raz, środowisko naukowe spotkało się ze światem sztuki i biznesu. Celem konferencji była próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności w świecie, w którym twórcze myślenie i działania przynoszą wyraźną nadwyżkę w różnych sferach życia – edukacji, biznesie oraz szeroko rozumianej przestrzeni społecznej. W ramach konferencji miały miejsce interesujące wykłady i dyskusje, a także twórcze warsztaty.

Obradom naukowym towarzyszyła wizyta studyjna w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki, gdzie uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez rezydentów Art Inkubatora: Tartaruga – warsztat tkacki, Oświecony - warsztat fotograficzny, Teatr Chorea - Głos jako narzędzie komunikacji. Warsztaty rozwinęły kompetencje uczestników, a także były okazją do rozmów z rezydentami na temat ich drogi profesjonalizacji kreatywności.

Na zakończenie, uczestnicy konferencji wzięli udział w otwarciu wystawy  „Odmienne narracje” prof. zw. Eugeniusza Józefowskiego w Galerii Patio2, AHE ul. Seweryna Sterlinga nr 26. Wystawę można odwiedzić do 20.05.2018r. w środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-14.30.

Tegoroczna edycja konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, biznesu i sztuki, czego wyrazem będzie wydana przez wydawnictwo AHE publikacja naukowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji oraz zachęcamy do "polubienia" profilu Profesjonalizacja Kreatywności na Facebooku https://www.facebook.com/profesjonalizacjakreatywnosci.

 

Uczestnicy o Konferencji:

 • "Dziękujemy za Konferencję, dzięki Profesjonalizacji kreatywności uzyskaliśmy zupełnie inne spojrzenie na kreatywność. Wielu mówców, a w szczególności warsztaty w ART Inkubatorze zainspirowały nas do nowych działań. Może okazać się, że był to punkt zwrotny w naszej dalszej karierze. Taka jest nasza ocena tych dwóch dni spędzonych w AHE w Łodzi. Niemniej organizacja całości przedsięwzięcia była na wysokim poziomie."

  Elżbieta i Jerzy Wojciechowscy

 • "Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za miłą atmosferę i znakomitą organizację III Konferencji Profesjonalizacja Kreatywności."

  prof.zw.Eugeniusz Jozefowski
  www.jozefowski.com.pl

 

 

Wywiad z prof. dr Makarym K. Stasiakiem - Dziennik Łódzki - 24.04.2016