Formularz zgłoszeniowy

III Konferencja Naukowa 

Profesjonalizacja kreatywności:

19-20 kwietnia 2018 r.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Dane uczestnika

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

 

Opłata konferencyjna
 
Zgłoszenie do 28 lutego 2018 r.
– 515 zł
– 275 zł dla pracowników AHE w Łodzi
– 300 zł dla doktorantów

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:
nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty:  imię i nazwisko Uczestnika, PK III

W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz uroczystą kolację.
W koszt opłaty wliczone są również koszty publikacji w recenzowanej monografii. Ponadto organizatorzy zapraszają na wizyty po łódzkich instytucjach wspierających działania o charakterze twórczym. 

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie.

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje regulamin konferencji dostępny na w zakładce REGULAMIN.